We werken op dit moment hard aan onze nieuwe website.

Ambulante begeleiding

Zorg werkt – voor jou biedt begeleiding aan alle leeftijden vanuit thuis, op school of op het werk. De werkzaamheden bestaan onder andere uit advies en coaching. Er wordt toe gewerkt naar het zoveel mogelijk zelfstandig worden in de maatschappij. Belangrijk is dat de eigen regie in handen blijft van de zorgvrager of diens vertegenwoordiger, maar ook dat iemand (weer) de regie over zijn of haar leven krijgt.

Systeemtherapeutisch werk

Begeleiding kan worden aangeboden aan mensen met hulpvragen bij relatie- en gezinsproblemen. De systeemtherapeutisch werker betrekt en activeert het netwerk bij het creatief zoeken naar verandermogelijkheden. Uitgangspunt is het hervinden van de eigen regie in een sociaal en maatschappelijk ingebed leven.

Trajectbegeleiding

Trajectbegeleiding ondersteunt mensen bij het zoeken of behouden van werk en/of het voltooien van een opleiding. De gespecialiseerde trajectbegeleider gaat op basis van de hulpvraag aan de slag. Als het nodig is wordt er in overleg getreden met gemeente, UWV of andere betrokken instanties. De trajectbegeleider is daarbij een soort bruggenbouwer en werkt via de methoden IVB (Individuele Vraaggerichte Benadering) en IPS (Individuele Plaatsing en Steun).

Dagopvang en logeeropvang

Dagopvang is begeleiding in een groep waarbij kinderen, jongeren en jong-volwassenen verschillende activiteiten doen. Logeren is het tijdelijk bieden van opvang waarbij de thuissituatie ontlast wordt. Zorg werkt – voor jou biedt dag- en logeeropvang aan in de weekenden en tijdens schoolvakanties. De doelgroep betreft kinderen, jongeren en jong-volwassenen in de leeftijd vanaf 6 jaar met gedrags- en ontwikkelingsstoornissen en/of een licht verstandelijke beperking. De locatie bevindt zich in een bosrijke omgeving in de Peel. Ten tijden van de opvang is er aandacht voor persoonlijke doelen welke aansluiten op de eigen wensen, mogelijkheden, behoeften en beperkingen.

Cursussen en trainingen

Zorg werkt - voor jou tracht in te spelen op specifieke thema’s waar extra vraag naar is. Middels het aanbieden van cursussen en/of trainingen wordt aandacht geboden aan persoonlijke doelen.

Contact opnemen kan via:info@zorgwerktvoorjou.nl of 06-19448537
Locatie: Milheeze