Dag- en logeeropvang

Een veilige en gestructureerde omgeving wordt aangeboden met een uitdagend programma…

Dag- en logeeropvang

Zorg werkt – voor jou biedt op de locatie van zorgboerderij Het Spekrijt in Deurne groepsbegeleiding (weekenden/ schoolvakanties) waarbij elk kind in ruime mate individuele aandacht krijgt maar waar ook ruimte is voor (georganiseerd) samenspel. Een veilige en tijdelijke woonomgeving wordt geboden. Het is niet alleen leuk en gezellig maar ook leerzaam. Er wordt ‘spelenderwijs’ gewerkt aan onder andere het vergroten van de zelfredzaamheid, sociale vaardigheden, omgaan met emoties, het zelfbeeld en het leren invullen van vrije tijd.