Mensen kunnen moeite hebben om het leven zelfstandig vorm te geven. Dit kan bijvoorbeeld komen door een (licht) verstandelijke beperking of door psychische problemen, zoals autisme, ad(h)d, angststoornis, depressie, psychotische stoornis of borderline. Hierdoor kan het zijn dat zij minder snel leren.

Jouw (hulp)vraag staat centraal

Daarom richten wij ons niet op een specifieke doelgroep.

Starten kan al binnen enkele dagen

Op basis van jouw hulpvraag.

We werken flexibel

Indien nodig starten we binnen enkele dagen de begeleiding op.

Direct contact met je begeleider

Wel zo makkelijk!

 

Begeleiding bij jou thuis, afgestemd op jouw behoeften en door een ervaren gediplomeerde begeleider.

Begeleiding bij relatie- en gezinsproblematiek, psychische klachten, lichamelijke aandoeningen en huiselijk geweld.

Dag- en logeeropvang is belangrijk voor gezinnen die door intensieve zorg en begeleiding van hun kind overbelast dreigen te raken.

Begeleiding bij het zoeken naar, vinden en behouden van een betaalde werkplek of opleiding op een passend werk- en denkniveau.

Van aanmelding tot start

Nadat een aanmelding bij ons is binnengekomen wordt er binnen enkele werkdagen contact opgenomen met de aanmelder om eventuele vragen te beantwoorden over het zorgaanbod en te inventariseren waaruit de hulpvraag bestaat. Als uit dit eerste contact blijkt dat de hulpvraag door Zorg werkt – voor jou beantwoord kan worden en het zorgaanbod aansluit bij de hulpvraag, plant de begeleider een vrijblijvend gesprek met de zorgvrager. Tijdens dit gesprek kunnen we nader kennismaken en wederzijds beoordelen of ons aanbod aansluit op de behoeften.

Vanaf het eerste contact krijg je als aanmelder of zorgvrager direct te maken met de begeleider die uiteindelijk ook de begeleiding gaat bieden.

Veelal kunnen we binnen 1-2 weken na aanmelding het begeleidingstraject opstarten.

Begeleiding

Zorg werkt – voor jou biedt hulp in de eigen omgeving en/of op locatie zorgboerderij Het Spekrijt. De hoeveelheid uren wordt bepaald door de begeleidingsbehoefte, de hulpvraag en de maatwerkvoorziening.

Begeleiding is geschikt voor mensen die voldoende zelfredzaam zijn om, in combinatie met onze begeleiding, zelfstandig te kunnen wonen. Daarnaast ben je gemotiveerd om, samen met je begeleider en eventueel belangrijke anderen zoals familie, je hulpvraag te formuleren en hieraan te werken.

Wij begeleiden op basis van de doelen beschreven in het begeleidings- of ondersteuningsplan.

Aanmelden

Via het aanmeldformulier kun je je aanmelden voor de diensten van Zorg werkt – voor jou. Vul het formulier zo compleet mogelijk in. Zo kunnen we je vraag goed in beeld brengen. Het spreekt voor zich dat we vertrouwelijk omgaan met alle gegevens. Voor vragen en meer informatie kan ook contact opgenomen worden via info@zorgwerktvoorjou.nl

Aanmelden kan hier