Systemisch werk

De systeemtherapeutische aanpak helpt het hele gezin…

Systemisch werk

Bij systeemtherapie – ook wel relatie- en gezinstherapie genoemd – ligt de focus op de manier waarop mensen met elkaar omgaan, communiceren en vanuit hun relationele context betekenis geven aan hun klachten. Er is veel aandacht voor de onderlinge interactiepatronen en het verbeteren hiervan.

De systeemtherapeutisch werker werkt vooral in de dagelijkse praktijk van gezinnen en onderhoudt nauw contact met de gezinsleden en hun netwerk.